Pravidla / Rules

 

Nacházíte se v soukromém objektu. Nejsme veřejný prostor. Vstup není nikomu povolen bez souhlasu zakladatele klubu, pana Kwabeny Amoabeng Bonsu, případně osob v právně smluvním vztahu k prostorům klubu PPC, v Praze 2, MČ Vinohrady, ulice Kunětická, orientační číslo 2.

Puma Place Club je místo určené k relaxaci výhradně pro členy klubu.

Členové se při vstupu prokazují členským průkazem. Na členský průkaz není žádný právní nárok a může být komukoli bez udání důvodu odebrán.

Všechny prostory klubu jsou neveřejné, členové klubu smí využívat k relaxaci a prohlídkám salonek, tělocvičnu, zahradu. Je přísně zakázané a životu nebezpečné vstupovat do míst označených zákazem vstupu, překonávat zamčené prostory, ploty a jiné zábrany.

Nejsme veřejný prostor! Nejsme pohostinství! U nás není možné koupit jídlo ani nápoj. Nesmíme a nepřijímáme hotovost. Řídíme se všemi platnými právními předpisy, zákony a ústavou České republiky. Pronájem či cateringové služby lze zaplatit pouze bankovním převodem. Jste-li členem organizace s níž máme smluvní vztah a máte-li zaplaceny členské příspěvky, může vám být poskytnuto drobné občerstvení.

Všichni členové respektují, že v soukromém objektu nejsou chráněni některými normami a vyhláškami platnými pro veřejné prostory!!!

Kulturně politické vymezení: Základním smyslem a pohnutkou k založení klubu bylo a je umožnění setkávání komunity svobodných lidí za účelem vzájemné podpory, sebevzdělávání, sportu a zábavy. Vážíme si aktivní účasti České republiky v Severoatlantické alianci, vážíme si všech zemí EU, hlásíme se ke společné minulosti s Lucemburskem i Rakouskem. Morální i ekonomické bídě importované z východu musíme čelit. Etické principy námi prosazované jsou popsané v Listině základních práv a svobod, která je zakotvena v ústavě České republiky od roku 1992!

Všichni členové PPC svým podpisem potvrzují, že jsou obeznámeni s pravidly klubu a zavazují se je dodržovat.

 

 

Kwabena Amoabeng Bonsu

 

                                                                                      zakladatel klubu       

Máme vás rádi!

 

Přejeme Tibetu svobodu!

a šťastnou a spokojenou budoucnost pro lid Turecka. Na přání není nikdy pozdě.